Sebarang kandungan dalam blog ini (haikalhisham.com) dihasilkan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilik blog.

Mana-mana pihak lain tidak mempunyai sebarang kaitan dalam penghasilan blog ini, kecuali dinyatakan sebaliknya atau atas sebarang insiden yang dikenalpasti/tidak dikenalpasti.

Pemilik blog tidak menanggung sebarang liabiliti atas apa jua kecacatan, kejadian, kerugian mahupun kes perundangan membabitkan kandungan blog ini.

Walaubagaimanapun, pemilik blog telah dengan sedaya upaya memastikan kandungan yang dihasilkan menerusi blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek yang dibincangkan.

Kandungan blog ini tidak boleh dianggap menggantikan/memberikan khidmat perundangan, perakaunan mahupun khidmat profesional yang lain.

Sekiranya nasihat atau bantuan pakar diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat profesional daripada individu yang berkelayakan.

Moga jelas segalanya .